český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
FAST CLEAN MANGO 90 - iBiotec - Tec Industries

 

 

  

ČISTICÍ ROZPOUŠTĚDLO, ROZPOUŠTĚDLO
PRO POLYMERNÍ PRYSKYŘICE
Nátěry a barvy

Polyuretany, epoxidy, polyestery, Bis GMA

 

ODSTRAŇOVÁNÍ TUHÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN

PŘED A PO VYTVRZENÍ

 

ODSTRANĚNÍ NEBO ROZPUŠTĚNÍ LEPIDEL

DVOUSLOŽKOVÉ EPOXIDY

URETAN-AKRYLÁTY, POLYOL-POLYURETANY PŘED NEBO PO POLYMERACI

 

NÁHRADA ZA ROZPOUŠTĚDLA CMR

ŽÁDNÉ VÝSTRAŽNÉ NEBO VAROVNÉ PIKTOGRAMY

(nařízení CLP 1272 GHS)

 

Není klasifikované jako hořlavé

 

Neobsahuje nebezpečné a škodlivé látky,

dráždivé nebo senzibilizující látky.

 

Nízká těkavost

Snížení spotřeby

 

Optimalizace plánu hospodaření s rozpouštědly

Plán hospodaření s rozpouštědly 

(Směrnice IED)

 

ODP 0

PRP 0

 

 

 

rozpouštědlo pryskyřice, kompozitní rozpouštědlo, polyesterové rozpouštědlo, čistič pryskyřice, polyesterový čistič, kompozitní čistič. Čistič polyuretanové pěny. Rozpouštědlo polyuretanové pěny. Odstraňovač polyuretanové pěny. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí rozpouštědlo pryskyřice, kompozitní rozpouštědlo, polyesterové rozpouštědlo, čistič pryskyřice, polyesterový čistič, kompozitní čistič. Čistič polyuretanové pěny. Rozpouštědlo polyuretanové pěny. Odstraňovač polyuretanové pěny. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

Čištění rychle a pomalu tuhnoucích epoxidových konstrukčních lepidel

 

Čištění postřikovacích materiálů včetně souběžného čištění
rozpouštědlo pryskyřice, kompozitní rozpouštědlo, polyesterové rozpouštědlo, čistič pryskyřice, polyesterový čistič, kompozitní čistič. Čistič polyuretanové pěny. Rozpouštědlo polyuretanové pěny. Odstraňovač polyuretanové pěny. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí rozpouštědlo pryskyřice, kompozitní rozpouštědlo, polyesterové rozpouštědlo, čistič pryskyřice, polyesterový čistič, kompozitní čistič. Čistič polyuretanové pěny. Rozpouštědlo polyuretanové pěny. Odstraňovač polyuretanové pěny. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí
Čištění zařízení s technologií Blow'In při semišování polyesteru/skelných vláken

Rozpouštění a čištění čerstvě vytvrzených

polyuretanových pěn

Polyuretanové izolace, jako těsnění, pro opravy a výplně

 

rozpouštědlo pryskyřice, kompozitní rozpouštědlo, polyesterové rozpouštědlo, čistič pryskyřice, polyesterový čistič, kompozitní čistič. Čistič polyuretanové pěny. Rozpouštědlo polyuretanové pěny. Odstraňovač polyuretanové pěny. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

rozpouštědlo pryskyřice, kompozitní rozpouštědlo, polyesterové rozpouštědlo, čistič pryskyřice, polyesterový čistič, kompozitní čistič. Čistič polyuretanové pěny. Rozpouštědlo polyuretanové pěny. Odstraňovač polyuretanové pěny. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

Čištění odebraného materiálu k odstranění epoxidových pryskyřic.

Průmyslové vyrovnávací podlahové barvy nebo pryskyřice

Čištění rozebraného materiálu

při výrobě polyuretanových podlah ve sportovních halách


 

rozpouštědlo pryskyřice, kompozitní rozpouštědlo, polyesterové rozpouštědlo, čistič pryskyřice, polyesterový čistič, kompozitní čistič. Čistič polyuretanové pěny. Rozpouštědlo polyuretanové pěny. Odstraňovač polyuretanové pěny. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

Náhrada směsí toluenu, xylenu a acetonu, MIBK

a toxických a vysoce hořlavých směsi

Odstraňování nátěrů určených pro silnice z nanášecích zařízení včetně, suchých nátěrů

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE