český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
FAST CLEAN MANGO 90  - Ibiotec -  Tec Industries

สารตัวทำละลายทำความสะอาด น้ำยาล้างสารเคลือบ และสี

โพลียูรีเทน, อีพ็อกซี่, โพลีเอสเตอร์, Bis GMA

การกำจัดโฟมโพลียูรีเทนแข็ง
ก่อนหรือหลังปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์

การกำจัดหรือการสลายตัวของกาว
อีพอกซีแบบสององค์ประกอบ


ยูริเทน-อะคริเลต, โพลิออล-โพลียูริเทน ก่อนหรือหลังปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์

ทดแทนตัวทำละลาย CMR

 

ไม่มีสัญลักษณ์อันตรายหรือคำเตือน

(CLP ข้อบังคับ GHS CE 1272)

 

 

ไม่จัดว่าเป็นประเภทสารไวไฟ

 

รับประกันว่าปราศจากสารอันตราย เป็นพิษ ระคายเคือง หรือทำให้เกิดอาการแพ้

 

การระเหยต่ำ

ลดการใช้งาน

 

การเพิ่มประสิทธิภาพ PGS

แผนการจัดการตัวทำละลาย 

(คำสั่ง IED)

 

ODP 0

PRP 0

 

 

สารตัวทำละลายเรซิน สารตัวทำละลายคอมโพสิต สารตัวทำละลายโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดเรซิน, น้ำยาทำความสะอาดโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดคอมโพสิต น้ำยาทำความสะอาดโฟมโพลียูรีเทน สารตัวทำละลายโฟมโพลียูรีเทน น้ำยาล้างโฟมโพลียูรีเทน ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม สารตัวทำละลายเรซิน สารตัวทำละลายคอมโพสิต สารตัวทำละลายโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดเรซิน, น้ำยาทำความสะอาดโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดคอมโพสิต น้ำยาทำความสะอาดโฟมโพลียูรีเทน สารตัวทำละลายโฟมโพลียูรีเทน น้ำยาล้างโฟมโพลียูรีเทน ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม

การทำความสะอาดกาวโครงสร้างอีพ็อกซีที่เซ็ตตัวเร็วหรือช้า

 

การทำความสะอาดอุปกรณ์ฉีดพ่นรวมทั้งการทำความสะอาดไปพร้อมกัน
สารตัวทำละลายเรซิน สารตัวทำละลายคอมโพสิต สารตัวทำละลายโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดเรซิน, น้ำยาทำความสะอาดโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดคอมโพสิต น้ำยาทำความสะอาดโฟมโพลียูรีเทน สารตัวทำละลายโฟมโพลียูรีเทน น้ำยาล้างโฟมโพลียูรีเทน ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม สารตัวทำละลายเรซิน สารตัวทำละลายคอมโพสิต สารตัวทำละลายโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดเรซิน, น้ำยาทำความสะอาดโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดคอมโพสิต น้ำยาทำความสะอาดโฟมโพลียูรีเทน สารตัวทำละลายโฟมโพลียูรีเทน น้ำยาล้างโฟมโพลียูรีเทน ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม
การทำความสะอาดอุปกรณ์เป่าแบบ Blow'In สำหรับการฟล็อคกิ้งโพลีเอสเตอร์/ไฟเบอร์

ละลายและทำความสะอาดโฟมพอลียูรีเทนที่เพิ่งเกิดใหม่

PU สำหรับฉนวน ปิดผนึก ซ่อมแซม และเติม

 

สารตัวทำละลายเรซิน สารตัวทำละลายคอมโพสิต สารตัวทำละลายโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดเรซิน, น้ำยาทำความสะอาดโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดคอมโพสิต น้ำยาทำความสะอาดโฟมโพลียูรีเทน สารตัวทำละลายโฟมโพลียูรีเทน น้ำยาล้างโฟมโพลียูรีเทน ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม

สารตัวทำละลายเรซิน สารตัวทำละลายคอมโพสิต สารตัวทำละลายโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดเรซิน, น้ำยาทำความสะอาดโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดคอมโพสิต น้ำยาทำความสะอาดโฟมโพลียูรีเทน สารตัวทำละลายโฟมโพลียูรีเทน น้ำยาล้างโฟมโพลียูรีเทน ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม

การทำความสะอาดอุปกรณ์จ่ายอีพอกซีเรซิน

สีหรือเรซินปรับระดับพื้นอุตสาหกรรม

การทำความสะอาดอุปกรณ์ถอดประกอบ สร้างพื้นห้องเล่นกีฬา PU

 

 

สารตัวทำละลายเรซิน สารตัวทำละลายคอมโพสิต สารตัวทำละลายโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดเรซิน, น้ำยาทำความสะอาดโพลีเอสเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดคอมโพสิต น้ำยาทำความสะอาดโฟมโพลียูรีเทน สารตัวทำละลายโฟมโพลียูรีเทน น้ำยาล้างโฟมโพลียูรีเทน ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม

สารทดแทนสารผสมโทลูอีน ไซลีน/อะซิโตน MIBK

เป็นพิษและติดไฟได้ง่ายมาก

การกำจัดสีทาถนนบนอุปกรณ์ใช้งาน รวมถึงสีแห้งด้วย

 

 

การผลิต การหล่อลื่น การทำความสะอาด การปกป้อง
IBiotec
® Tec Industries® Service
มอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรม

 


 

                                                         หากคุณต้องการ :

 

             ตัวอย่างฟรี
       คำแนะนำทางเทคนิค
     เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
  
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

 

  โปรดติดต่อเรา -

 


IBiotec® Tec Industries®Service
ผู้ผลิตสารเคมีทางเทคนิค
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ติดตาม IBiotec® Tec Industries®Service ได้ทาง : YOUTUBE