český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
löser upp harts, löser upp kompositer, löser upp polyester, avlägsnar harts, avlägsnar polyester, avlägsnar kompositer. Rengöringsmedel för polyuretanskum. Lösningsmedel för polyuretanskum. Lösningsmedel för polyuretanskum. Produkt för industriellt underhåll
Last update: 2023/11/16 10:32

 

RENGÖRINGSMEDEL, LÖSNINGSMEDEL
FÖR POLYMERHARTSER
Beläggningar och färger

Polyuretaner, epoxier, polyestrar, bis-GMA

 

AVLÄGSNAR HÅRT POLYURETANSKUM

FÖRE OCH EFTER POLYMERISERING

 

AVLÄGSNAR ELLER UPPLÖSER

TVÅKOMPONENT EPOXYLIM,

URETANAKRYLATER OCH POLYURETANER FÖRE ELLER EFTER POLYMERISERING

 

ALTERNATIV TILL CMR-KLASSADE LÖSNINGSMEDEL

ING VARNINGS- ELLER FAROSYMBOLER

(förordning nr 1272 [CLP/GHS])

 

 

Ej klassificerat som brandfarlig

 

Garanterat fritt från farliga, hälsovådliga, irriterande och allergiframkallande ämnen

 

Lågflyktigt

Drygt

 

Effektivare plan för användning av lösningsmedel

 

(IED-direktivet)

 

ODP 0

PRP 0

 

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

  

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

  Visuell

Klar

-

Färg

  Visuell

Gul

-

Lukt

  Olfaktorisk

Lätt, mango

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4450

-

Fryspunkt

  ISO 3016

-12

°C

Kokning - destillation

ISO 3405

189 - 225

°C

Löslighet i vatten

  -

>40

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

  NF EN 3104

1,7

mm²/s

Vatteninnehåll

  NF ISO 6296

<1

ppm

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

>180 

-

Förångningshastighet

  -

>3

timmar

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

27,7

Dynes/cm

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

ISO 2719

90 

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

205

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

2,6

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

28,5

% (volym)

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Biologisk nedbrytbarhet

Lämpligt OECD-test.

62

%

VOC-innehåll (flyktiga organiska föreningar)

-

41

%

Fara för vatten

WGK Tyskland

1 säker

klass

Bensenhalt

ASTM D6229

0

%

Totalt halogeninnehåll

GC MS

0

%

Innehåll av klorerade lösningsmedel

-

0

%

Aromatisk lösningsmedelshalt

-

0

%

Innehåll av ämnen som är farliga för miljön

CLP-förordningen

0

%

Innehåll av föreningar med PRP

-

0

%

Innehåll av föreningar med ODP

-

0

%

  nm: ej uppmätt eller ej möjligt att mäta

 

Försiktighetsåtgärder: Använd inte metallförpackningar i det fall produkten delas upp och omförpackas.

 

SAMMAMFATTANDE BESKRIVNING

IBC-behållare 1000 KG

      

200 KG kagge

 

     

20 KG trumma

  

 

 

 

löser upp harts, löser upp kompositer, löser upp polyester, avlägsnar harts, avlägsnar polyester, avlägsnar kompositer. Rengöringsmedel för polyuretanskum. Lösningsmedel för polyuretanskum. Lösningsmedel för polyuretanskum. Produkt för industriellt underhåll

 

  

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE