český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano magyar Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
FAST CLEAN MANGO 90  - Ibiotec -  Tec Industries
Last update: 2023/09/06 11:55

 

  

CURĂȚAREA SOLVENTULUI, SOLVENT
PENTRU RĂZBOI DE POLIMER
Acoperiri și vopsele

Poliuretani, rășini epoxidice, poliesteri, adezivi BIS GMA

 

ÎNDEPĂRTAREA SPUMELOR POLIURETANICE RIGIDE ÎNAINTE ȘI DUPĂ POLIMERIZARE

 

ÎNDEPĂRTAREA SAU DIZOLVAREA CLEIURILOR, RĂȘINILOR EPOXIDICE, BICOMPONENȚILOR, URETAN-ACRILAȚILOR, POLIOL-POLIPIURETANILOR ÎNAINTE SAU DUPĂ POLIMERIZARE

 

ÎNLOCUITOR PENTRU SOLVENȚII CMR

FĂRĂ SIMBOLURI DE PERICOL SAU DE AVERTIZARE

(Regulamentul CLP 1272)

 

 

 

Nu este clasificat ca inflamabil

 

Garantat fără substanțe periculoase, nocive

Iritant sau sensibilizant

 

Slab volatil

Reducerea consumurilor

 

Optimizarea PGS

Planul de gestionare a solvenților 

(Directiva privind emisiile industriale [IED])

 

ODP 0

PRP 0

 

 

 

                             Descărcați fișa tehnică

  

CARACTERISTICI FIZICE ȘI CHIMICE TIPICE

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Aspect

  Vizual

Limpede

-

Culoare

  Vizual

Galben

-

Miros

  Olfactiv

Lejer, mango

-

Densitate la 25 °C

  NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Indice de refracție

  ISO 5661

1,4450

-

Punct de îngheț

  ISO 3016

-15

°C

Solubilitate în apă

  -

>40

%

Vâscozitate cinematică la 40°C

  NF EN 3104

1,7

mm²/s

Indice de aciditate

  EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Indice de iod

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Conținut de apă

  NF ISO 6296

<1

%

Reziduuri după evaporare

  NF T 30-084

<0,1

%

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Indice KB

  ASTM D 1133

>180 

-

Viteză de evaporare

  -

>3

ore

Indice de volatilitate nBuAC = 1

NF T 30,30

1,4

Coeficient

Indice de evaporare EED = 1

DIN 53,170

nm

Coeficient

Tensiune superficială la 20 °C

  ISO 6295

27,7

Dyn/cm

Coroziune lamă de cupru 100 de ore la 40 °C

  ISO 2160

1b

Rating

Punct de anilină

  ISO 2977

nm

°C

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Punct de aprindere (vas închis)

NF EN 22719

90 

°C

Punct de autoaprindere

  ASTM E 659

>200

°C

Limită inferioară de explozivitate

  NF EN 1839

2,6

% (volum)

Limită superioară de explozivitate

  NF EN 1839

28,5

% (volum)

Conținut de substanțe explozive, oxidante, inflamabile, foarte sau extrem de inflamabile

  Regulamentul CLP

0

%

CARACTERISTICI TOXICOLOGICE

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Indice anizidină

  NF ISO 6885

<2

-

Indice peroxid

  NF ISO 3960

<5

meq(O2)/kg

TOTOX (indice anizidină + 2x indice de peroxid)

  -

nm

-

Conținut de substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, iritante, corozive

  Regulamentul CLP

0

%

Conținutul de metanol rezidual de la transesterificare

  GC-MS

0

%

SPECIFICAȚII DE MEDIU

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Pericol pentru apă

WGK Germania

1

apă sigură

Clasă

Biodegradabilitate primară CEC 21 zile la 25°C

L 33 T82

>80

%

Ușor biodegradabil OCDE 301 A în 28 de zile

Dispariția COD

ISO 7827

>80

%

Biodegradabilitate ușoară și finală OCDE 301 D timp de 28 de zile

Biodegradare la 67 de zile

MITI modificat

>70

%

Coeficient de partiție n-octanol/apă

OCDE 107

-1,35

Log KOW

Presiunea vaporilor la 20 °C

  -

<0,1

hPa

Conținut de COV (compuși organici volatili)

  -

Conținutul de carbon nu este măsurat

%

Conținut total de halogen (clor, fluor, brom)

Bombă calorimetrică

GC MS

0

%

Conținut de benzen

LPCH

0

%

Conținut de solvenți aromatici

LPCH

0

%

Conținut de substanțe periculoase pentru mediu

-

0

%

Conținut de compuși cu potențial de încălzire globală

  -

 0

%

Conținut de compuși cu potențial de epuizare a ozonului

  -

%

Amprentă de carbon, analiza ciclului de viață.

  ISO 14040

 6,40

Kg echivalent carbon

  nm: nemăsurat sau nemăsurabil

 

Precauții de utilizare: nu utilizați ambalaje metalice în caz de descompunere și de recondiționare a acestui produs.

 

PREZENTĂRI 

Container IBC 1000 L

      

Butoi 200 L

 

     

Canistră 20 L

  

 

 

 

solvent rășini, solvent materiale compozite, solvent poliester, agent de curățare rășini, agent de curățare poliester, agent de curățare materiale compozite. Agent de curățare spumă poliuretanică. Solvent spumă poliuretanică. Dizolvant spumă poliuretanică. Produs de întreținere industrială

 

 

Fabricare, lubrifiere, curățare, protejare
IBiotec® Tec Industries® Service 
oferă o gamă completă de 
produse specifice industriei

 


 

Doriți:

 

o mostră gratuită 
o recomandare tehnică 
o fișă tehnică 
o fișă cu date de securitate

 

- Contactați-ne -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

fabricant de produse chimice tehnice, 
vă mulțumește pentru vizită.IBiotec® Tec Industries® Service este pe : YOUTUBE