český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano magyar Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
FAST CLEAN MANGO 90  - Ibiotec -  Tec Industries
Last update: 2023/09/06 11:53

  

  

OPLOSMIDDEL, OPLOSMIDDEL
VOOR POLYMER-RESINS
Coatings en verven

Polyurethanen, Epoxies, Polyesters, Bis-GMA

 

VERWIJDERING VAN STIJF POLYURETHAANSCHUIM

VOOR EN NA POLYMERISATIE

 

VERWIJDERING OF OPLOSSING VAN LIJM 2-COMPONENTEN EPOXIES

URETHANEN/ACRYLATEN, POLYOL-POLYURETHANEN VOOR OF NA POLYMERISATIE VERVANGING

 

 

VOOR CMR-OPLOSMIDDELEN GEEN GEVAREN- OF WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN

(CLP 1272 GHS-verordening)

 

 

Niet geclassificeerd als ontvlambaar

 

Gegarandeerd vrij van gevaarlijke, schadelijke stoffen Irriterend of sensibiliserend

 

Licht vluchtig

Minder verbruik

 

Optimalisering van de oplosmiddelenboekhouding

Oplosmiddelenboekhouding 

(IED-richtlijn)

 

ODP 0

GWP 0

 

 

                             Download de technische fiche

  

TYPISCHE FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

  Aspect

Helder

-

Kleur

  Aspect

Geel

-

Geur

  Olfactorisch

Licht, mango

-

Volumemassa aan 25°C

  NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Brekingsindex

  ISO 5661

1,4450

-

Vriespunt

  ISO 3016

-15

°C

Oplosbaarheid in water

  -

>40

%

Kinematische viscositeit bij 40°C

  NF EN 3104

1,7

mm²/s

Zuurgetal

  EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodiumgetal

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Watergehalte

  NF ISO 6296

<1

%

Residu na verdamping

  NF T 30-084

<0,1

%

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

KB-waarde (Kauri-butanol)

  ASTM D 1133

>180 

-

Verdampingssnelheid

  -

>3

uur

Vluchtigheidsindex nBuAC=1

NF T 30.30

1,4

Quotiënt

Verdampingsindex DEE=1

DIN 53,170

nm

Quotiënt

Oppervlaktespanning bij 20°C

  ISO 6295

27,7

Dynes/cm

Koperblad corrosie 100 u bij 40°C

  ISO 2160

1b

Klassetoekenning

Anilinepunt

  ISO 2977

nm

°C

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

NF EN 22719

90 

°C

Zelfontbrandingspunt

  ASTM E 659

>200

°C

Onderste explosiegrens

  NF EN 1839

2,6

% (volume)

Bovenste explosiegrens

  NF EN 1839

28,5

% (volume)

Gehalte aan ontplofbare, oxiderende, ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare stoffen

  CLP-verordening

0

%

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Anisidine-waarde

  NF ISO 6885

<2

-

Peroxide-waarde

  NF ISO 3960

<5

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidine-waarde+2x peroxide-waarde)

  -

nm

-

Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen

  CLP-verordening

0

%

Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces

  GC-MS

0

%

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Gevaar voor het water

WGK Duitsland

1

zonder gevaar voor water

klasse

Primaire biologische afbreekbaarheid CEC 21 dagen bij 25°C

L 33 T82

>80

%

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar OESO 301 A na 28 dagen

Verdwijning van de COD

ISO 7827

>80

%

Gemakkelijk en volledig biologisch afbreekbaar OESO 301 D na 28 dagen

Biologisch afbreekbaarheid bij 67 dagen

MITI gewijzigd

>70

%

Bioaccumulatie verdelingscoëfficiënt n-octanol water

OESO 107

-1,35

Log KOW

Dampdruk bij 20°C

  -

<0,1

hPa

VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen)

  -

Koolstofgehalte niet gemeten

%

Totaalgehalte halogenen (chloor fluor broom)

Calorimetrische bom

GC MS

0

%

Benzeengehalte

LPCH

0

%

Gehalte aromatische oplossingen

LPCH

0

%

Gehalte gevaarlijke stoffen voor het milieu

-

0

%

Gehalte aan verbindingen met GWP

  -

 0

%

Gehalte aan verbindingen met ODP

  -

%

Koolstofvoetafdruk, levenscyclusanalyse.

  ISO 14040

 6,40

Kg Koolstofequivalent

  nm: niet gemeten of niet meetbaar

 

Voorzorgsmaatregelen: gebruik geen metalen verpakking als dit product moet worden opgesplitst of herverpakt.

 

AANBIEDINGSVORMEN 

GRV-container 1000 L

      

Vat 200 L

 

     

Bus 20 L

  

 

 

 

harsoplosmiddel, composietoplosmiddel, polyesteroplosmiddel, harsreinigingsmiddel, polyesterreinigingsmiddel, composietreinigingsmiddel. Reinigingsmiddel polyurethaanschuim. Oplosmiddel polyurethaanschuim. Oplosser polyurethaanschuim. Industrieel onderhoudsproduct

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE