český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
FAST CLEAN MANGO 90  - Ibiotec -  Tec Industries
Last update: 2023/11/16 09:27

  

  

OPLOSMIDDEL, OPLOSMIDDEL
VOOR POLYMER-RESINS
Coatings en verven

Polyurethanen, Epoxies, Polyesters, Bis-GMA

 

VERWIJDERING VAN STIJF POLYURETHAANSCHUIM

VOOR EN NA POLYMERISATIE

 

VERWIJDERING OF OPLOSSING VAN LIJM 2-COMPONENTEN EPOXIES

URETHANEN/ACRYLATEN, POLYOL-POLYURETHANEN VOOR OF NA POLYMERISATIE VERVANGING

 

 

VOOR CMR-OPLOSMIDDELEN GEEN GEVAREN- OF WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN

(CLP 1272 GHS-verordening)

 

 

Niet geclassificeerd als ontvlambaar

 

Gegarandeerd vrij van gevaarlijke, schadelijke stoffen Irriterend of sensibiliserend

 

Licht vluchtig

Minder verbruik

 

Optimalisering van de oplosmiddelenboekhouding

Oplosmiddelenboekhouding 

(IED-richtlijn)

 

ODP 0

GWP 0

 

 

                             Download de technische fiche

  

TYPISCHE FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

  Aspect

Helder

-

Kleur

  Aspect

Geel

-

Geur

  Olfactorisch

Licht, mango

-

Volumemassa aan 25°C

  NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Brekingsindex

  ISO 5661

1,4450

-

Vriespunt

  ISO 3016

-12

°C

Koeling - destillatie

ISO 3405

189 - 225

°C

Oplosbaarheid in water

  -

>40

%

Kinematische viscositeit bij 40°C

  NF EN 3104

1,7

mm²/s

Watergehalte

  NF ISO 6296

<1

ppm

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

KB-waarde (Kauri-butanol)

  ASTM D 1133

>180 

-

Verdampingssnelheid

  -

>3

uur

Oppervlaktespanning bij 20°C

  ISO 6295

27,7

Dynes/cm

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

ISO 2719

90 

°C

Zelfontbrandingspunt

  ASTM E 659

205

°C

Onderste explosiegrens

  NF EN 1839

2,6

% (volume)

Bovenste explosiegrens

  NF EN 1839

28,5

% (volume)

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Biologische afbreekbaarheid

geschikte OESO-test

62

%

VOC ( Vluchtige organische stoffen ) inhoud

-

41

%

Watergevaar

WGK Duitsland

1 kluis

klasse

Benzeengehalte

ASTM D6229

0

%

Totaal halogeengehalte

GC MS

0

%

Inhoud van gechloreerde oplosmiddelen

-

0

%

Aromatisch oplosmiddelgehalte

-

0

%

Inhoud van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu

CLP-verordening

0

%

Inhoud van verbindingen met een PRP

-

0

%

Inhoud van verbindingen met ODP

-

0

%

  nm: niet gemeten of niet meetbaar

 

Voorzorgsmaatregelen: gebruik geen metalen verpakking als dit product moet worden opgesplitst of herverpakt.

 

AANBIEDINGSVORMEN 

GRV-container 1000 KG

      

Vat 200 KG

 

     

Bus 20 KG

  

 

 

 

harsoplosmiddel, composietoplosmiddel, polyesteroplosmiddel, harsreinigingsmiddel, polyesterreinigingsmiddel, composietreinigingsmiddel. Reinigingsmiddel polyurethaanschuim. Oplosmiddel polyurethaanschuim. Oplosser polyurethaanschuim. Industrieel onderhoudsproduct

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE