český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
FAST CLEAN MANGO 90  - Ibiotec -  Tec Industries
Last update: 2023/11/15 15:34

RENGØRINGSMIDDEL, OPLØSNINGSMIDDEL
FOR POLYMERHARPIKSER
Belægninger og maling

Polyuretan, epoxy, polyester, Bis GMA

 

FJERNELSE AF GENSTRIDIGT POLYURETANSKUM

FØR OG EFTER HÆRDNING

 

FJERNELSE ELLER OPLØSNING AF LIM

TO-KOMPONENT EPOXYER

URETHAN-AKRYLATER, POLYOL-POLYURETHANER

FØR ELLER EFTER HÆRDNING

 

ERSTATNING FOR CMR-

OPLØSNINGSMIDLER INGEN FARE- ELLER ADVARSELSSYMBOLER

(CLP-forordning (EU) 1272/2008 GHS)

 

 

Ikke klassificeret som antændelig

 

Garanteret fri for farlige, giftige, irriterende eller sensibiliserende stoffer

 

 

Svagt flygtigt

Reduktion af forbrug

 

Optimering af plan for håndtering af opløsningsmidler

Plan for håndtering af opløsningsmidler 

(IED-direktiv)

 

ODP 0

PRP 0

 

 

 

                         Download det tekniske ark

  

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

  Visuel

Klar væske

-

Farve

  Visuel

Gul

-

Lugt

  Lugt

Let, mango

-

Densitet ved 25 °C

  DS/EN ISO 12185

1090

kg/m3

Brydningsindeks

  ISO 5661

1,4450

-

Frysningspunkt

  ISO 3016

-12

°C

Kogning - destillation

ISO 3405

189 - 225

°C

Vandopløselighed

  -

>40

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

  DS/EN 3104

1,7

mm²/s

Vandindhold

  DS ISO 6296

<1

ppm

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

  ASTM D 1133

>180 

-

Fordampningshastighed

  -

>3

timer

Overfladespænding ved 20 °C

  ISO 6295

27,7

Dyn/cm

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

ISO 2719

90 

°C

Selvantændelsespunkt

  ASTM E 659

205

°C

Nedre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

2,6

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

28,5

% (volumen)

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Bionedbrydelighed

Passende OECD-test

62

%

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

-

41

%

Vandfare

WGK Tyskland

1 sens danger

Klasse

Benzenindhold

ASTM D6229

0

%

Samlet halogenindhold

GC MS

0

%

Indhold af chlorerede opløsningsmidler

-

0

%

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

-

0

%

Indhold af miljøfarlige stoffer

CLP-forordningen

0

%

Indhold af forbindelser med en PRP

-

0

%

Indhold af forbindelser med ODP

-

0

%

  nm: ikke målt eller ikke målbart

 

Forsigtighedsregler ved brug: I tilfælde af opdeling af produktet og rekonditionering må der ikke bruges beholdere af metal.

 

PRÆSENTATION 

IBC-beholder 1000 KG

      

     200 KG tønde

 

     

20 KG beholder

  

 

 

 

opløsningsmiddel til resin, opløsningsmiddel til komposit, opløsningsmiddel til polyester, rengøringsmiddel til resin, rengøringsmiddel til polyester, rengøringsmiddel til komposit. Rengøringsmiddel til polyuretanskum. Opløsningsmiddel til polyuretanskum. Opløsningsmiddel til polyuretanskum. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE